Τσιμεντοσωληνες

Οι τσιμεντοσωλήνες μας προορίζονται τόσο για κατασκευές εντός εδάφους , (όπως: βόθροι στεγανοί, απορροφητικοί, δεξαμενές ομβρίων υδάτων , πηγάδια ) όσο και για κατασκευές επί του εδάφους (όπως: δεξαμενές νερού). Λόγω των αυστηρών απαιτήσεων αυτών των κατασκευών , οι τσιμεντοσωλήνες θα πρέπει να είναι κυρίως ανθεκτικές στον χρόνο και στις συνθήκες του εδάφους.

Μικρές Σωλήνες

Μεγάλες Οπλισμένες Σωλήνες

Οπλισμένα Καλύμματα

Με πυθμένα

Στο εργοστάσιό μας διαθέτουμε ετοιμοπαράδοτους τσιμεντοσωλήνες με εσωτερική διάμετρο 0,30m έως και 3,30m. Διαθέτουμε σωλήνες διάτρητους και αδιάτρητους, οπλισμένους και άοπλους , με πυθμένα ή χωρίς, καθώς και τα αντίστοιχα τσιμεντένια καλύμματα – πάντα οπλισμένα.

Οι σωλήνες από τσιμέντο κατασκευάζονται στο εργοστάσιό μας βάσει των σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων, και έπειτα διατηρούνται σε ασφαλές μέρος μέχρι την παράδοσή τους στον πελάτη. Αναλαμβάνουμε την μεταφορά τους στο έργο, καθώς και την τοποθέτησή τους. Τέλος, είναι δυνατή και η κατασκευή τσιμεντοσωλήνων ειδικής παραγγελίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων του πελάτη.


Fuse
© Tsolis. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας Dazzlink.